Josée Bastiaenen

Beeldhouwen in glas


Helder of gekleurd kristal: als een beeldhouwer onttrekt Josée haar sculpturen aan dit fascinerende materiaal. Glas is het dat in wisselwerking met licht en ruimte een eigen beeldtaal ontwikkelt. Die beeldtaal probeert Josée te vangen in een proces van zagen, hakken, slijpen, schuren en polijsten. Dit proces begint met het hanteerbaar maken van het ruwe brok glas. Met zaag en beitel het glas ingaan. In contact komen met de esthetische kracht ervan; ‘proeven’ welke vorm in het materiaal besloten ligt; markeren ook van het silhouet daarvan. Verschillende soorten slijpschijven worden vervolgens in en om het werkstuk geleid. Ze brengen verdiepingen en verbindingen aan en geven reliëf aan het samenspel van licht en lijnen. Het is de fase waarin wederzijdse ‘reflecties’ van maker en glas zich uitkristalliseren in het definitieve ontwerp. Omdat het slijpen het glas mat maakt, moeten er met schuren en polijsten vervolgens nog de nodige slagen gemaakt worden om het zijn helderheid en transparantie terug te geven. Met deze sculpturale benadering – meegenomen uit de leerschool van Felicitas Engels – legt Josée de werking van het kristal vast in abstracte vormen. Zij gaat op in de beleving van het maken en put het vereiste ‘vakmanschap’ uit haar ervaring met het bewerken van steen en edelmetaal. Een leidraad is ook haar ambachtelijke creativiteit. Artistiek gezien vertolkt zij de boodschap van een ‘schitterende’ materie. ‘To open up the material’ is haar bijzondere drijfveer.

Locatie: Demerrondeel, Demer 30b

Discipline: Beeldhouwen in glas

Website:  www.studiobastiaenen.nl

KUNST in monumenten 2024