Over Stichting Kunstvesting Heusden

Stichting KunstVesting Heusden is in 2007 opgericht. Kunstenaars, galeries en ateliers hebben binnen de vesting van Heusden een plek gevonden en geven de ommuurde stad een bijzondere en unieke uitstraling. Stichting KunstVesting Heusden laat al meer dan 15 jaar zien wat er op kunstgebied speelt in en om de vestingstad. Stichting kunstvesting organiseert onder andere Kunst in monumenten.

DOELSTELLING

Het bevorderen en ondersteunen van de communicatie tussen publiek en de Heusdense kunstenaars en galeries in de ruimste zin van het woord; het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen de Heusdense kunstenaars en galeries in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door middel van het organiseren van kunstmanifestaties, kunstsalons, publicaties, uitwisseling en afstemming.

BESTUUR 

  • Jan van der Lee, voorzitter
  • Francine Simonis, secretaris 
  • Aafke Gunnink, penningmeester
  • Marianne Buijs, bestuurslid
  • Olga Bos, bestuurslid